Välkommen till OCA Sverige.

Obsessive Compulsive Anonymous (OCA) är en gemenskap av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra så att de kan lösa sina gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från tvångssyndrom (OCD). 

Vår önskan

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att tillfriskna från OCD. Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter, vi är självförsörjande genom våra egna bidrag. OCA är inte allierad med någon religiös eller politisk organisation eller institution. Ej heller till annan rörelse av något. Vi vill inte engagera sig i någon kontrovers. Vi varken stöder eller motsätter sig andras sak. Vårt primära syfte är att tillfriskna från OCD och att hjälpa andra. 

Vår anonymitet

Vi väljer att vara anonyma i det offentliga av flera goda skäl. Anonymitet tillåter oss att dela våra personliga berättelser, med vetskapen om att de kommer att förbli i förtroendet hos dem som deltar i våra möten. Anonymitet förstärker också att det är programmet, inte individen, som är ansvarig för tillfrisknandet. 

Vår lösning

Vi som gemenskap har upptäckt att vi tillsammans kan bli bättre till skillnad från när vi var ensamma. Många av oss har ägnat otaliga timmar åt att "kämpa mot" våra tvångstankar och tvångshandlingar, svära bort dem för alltid bara för att hitta oss själva tillbaka där vi började. Det finns en lösning! De tolv stegen, som kommer från Anonyma Alkoholister, och har anpassats för OCA, kan ge lättnad för vårt gemensamma dilemma. De flesta av oss har upptäckt att att använda detta program tillsammans med våra vänner på mötena kan minska eller eliminera våra tvångshandlingar och tvångstankar.